Tlačiť

STN EN ISO 16496Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 16496
Slovenský názov: Laboratórne sklo. Nádoby s vákuovým plášťom na tepelnú izoláciu (ISO 16496: 2016)
Anglický názov: Laboratory glassware - Vacuum-jacketed vessels for heat insulation (ISO 16496:2016)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2016
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 71.040.20
Triediaci znak: 70 4340
Úroveň zapracovania: idt ISO 16496:2016, idt EN ISO 16496:2016
Vestník: 07/16
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: