SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 73 1326
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 73 1326Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 73 1326
Slovenský názov: Stanovenie odolnosti povrchu cementového betónu proti pôsobeniu vody a chemických rozmrazovacích látok
Anglický názov: Resistance of cement concrete surfrace to water and defrosting chemicals
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2016
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.100.30
Triediaci znak: 73 1326
Úroveň zapracovania:
Vestník: 09/16
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 73 1326:1984-12
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma špecifikuje metódu stanovenia odolnosti povrchu cementového betónu proti pôsobeniu vody a chemických rozmrazovacích látok počas cyklického striedania zmrazovania a rozmrazovania. Skúšobný postup uvedený v tejto norme platí pre skúšobné telesá z cementového betónu pre kryty vozoviek a pre telesá z hutného betónu určeného pre iné konštrukcie, ktorých povrch je vystavený pôsobeniu chemických rozmrazovacích látok a striedaniu kladných a záporných teplôt. Počet zmrazovacích cyklov, ktorým sa telesá skúšajú, je daný špecifikáciou betónu a príslušnou normou, technickými predpismi alebo projektom. Výsledná odolnosť povrchu cementového betónu proti pôsobeniu vody a chemických rozmrazovacích látok je vyjadrená hmotnosťou uvoľnených častí skúšobného povrchu prepočítanou na jednotku plochy.