Tlačiť

STN EN 13160-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 13160-1
Slovenský názov: Systémy zisťovania netesností. Časť 1: Všeobecné princípy
Anglický názov: Leak detection systems - Part 1: General Principles
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 2017
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 23.020.01, 23.040.99, 29.260.20
Triediaci znak: 69 8979
Úroveň zapracovania: idt EN 13160-1:2016
Vestník: 12/16
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 13160-1:2003-12 (69 8979)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: