SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 92 1101-2/Z1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 92 1101-2/Z1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 92 1101-2/Z1
Slovenský názov: Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 2: Nízkonapäťové rozvádzače
Anglický názov: Products for electrical distribution, control and communications for the purposes of fire safety of buildings. Part 2: Low-voltage switchgear and controlgear assemblies
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2016
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 92 1101
Úroveň zapracovania:
Vestník: 11/16
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma stanovuje požiadavky na nízkonapäťové rozvádzače, ďalej len "rozvádzače" na rozvod elek-trickej energie, riadenie a komunikáciu používané v stavbách, na ktoré sa vzťahujú predpisy protipožiarnej bezpečnosti stavieb ) z hľadiska ich funkčnej odolnosti pri požiari. Stanovuje požiadavky na výrobu, požiarnu charakteristiku, systém preukazovania zhody, metódy kontroly zhody, označovanie, identifikáciu, pokyny na použitie a aplikáciu pri zabudovaní do stavby. Norma sa nevzťahuje na tie rozvádzače, ktoré sa nepoužívajú na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari.