SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 15768
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 15768Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 15768
Slovenský názov: Vplyv materiálov na pitnú vodu. Identifikácia organických látok vylúhovateľných vodou metódou GC-MS
Anglický názov: Influence of materials on water intended for human consumption. GC-MS identification of water leachable organic substances
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 2017
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.060.20, 67.250, 71.040.50
Triediaci znak: 75 8735
Úroveň zapracovania: idt EN 15768:2015
Vestník: 12/16
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 15768:2015-08 (75 8735)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma opisuje metódu detekcie a identifikácie organických látok, ktoré možno stanoviť analýzou GC-MS s použitím opísaných postupov a ktoré môžu migrovať (vylúhovať sa) z výrobkov do pitnej vody. Táto európska norma neposkytuje všetky potrebné nástroje na úplnú identifikáciu všetkých látok, ktoré sa detegujú. Uvádza sa aj metóda semikvantitatívneho odhadu koncentrácie detegovaných organických látok, ale tieto koncentrácie by sa mali považovať len za orientačné.