Tlačiť

STN EN ISO 29481-2


Označenie: STN EN ISO 29481-2 zrušená
Slovenský názov: Informačné modely stavieb (BIM). Príručka na odovzdávanie informácií. Časť 2: Rámec interakcie (ISO 29481-2: 2012)
Anglický názov: Building information models - Information delivery manual - Part 2: Interaction framework (ISO 29481-2:2012)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2017
Dátum zrušenia: 1. 2. 2019
Jazyk: EN
ICS: 91.010.01
Triediaci znak: 73 9010
Úroveň zapracovania: idt ISO 29481-2:2012, idt EN ISO 29481-2:2016
Vestník: 01/17
Poplatok: Tlačená verzia: 28,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 25.92 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 28.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 37.44 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 29481-2:2019-02 (73 9010)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do 30. 6. 2018.
Predmet normy: