SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13269
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13269Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 13269
Slovenský názov: Údržba. Návod na prípravu zmlúv o údržbe
Anglický názov: Maintenance. Guideline on preparation of maintenance contracts
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2017
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 03.080.10
Triediaci znak: 95 0102
Úroveň zapracovania: idt EN 13269:2016
Vestník: 01/17
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 13269:2016-11 (95 0102)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma poskytuje návod na prípravu zmlúv v súkromnom sektore na údržbové služby. Môže sa použiť na: cezhraničné, ako aj národné obchodné vzťahy medzi spoločnosťou a dodávateľom údržby, celý rozsah údržbových služieb vrátane plánovania, manažovania a riadenia procesov údržby, všetky typy objektov s výnimkou počítačového softvéru, ak sa nemusí udržiavať ako integrálna súčasť technického vybavenia spolu s týmto vybavením. Táto norma: neurčuje štandardné formuláre na zmluvy o údržbe, neurčuje práva a povinnosti medzi spoločnosťou a dodávateľom údržby, neposkytuje pravidlá pre zmluvy s orgánmi verejnej správy.