SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 206+A1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 206+A1


Označenie: STN EN 206+A1 zrušená
Slovenský názov: Betón. Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda
Anglický názov: Concrete. Specification, performance, production and conformity
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2017
Dátum zrušenia: 1. 10. 2021
Jazyk: SK
ICS: 91.100.30
Triediaci znak: 73 2403
Úroveň zapracovania: idt EN 206:2013+A1:2016
Vestník: 04/17
Poplatok: Tlačená verzia: 31,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 28.62 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 31.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 41.34 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 206+A2:2021-10 (73 2403)
Nahradené normy: STN EN 206:2015-01 (73 2403)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma sa vzťahuje na konštrukcie betónované na stavbe, prefabrikáty a prefabrikované konštrukčné dielce pozemných a inžinierskych stavieb.Betón, na ktorý sa vzťahuje táto norma, môže byť:obyčajný, ťažký a ľahký;miešaný na stavbe, transportbetón alebo vyrobený v závode na prefabrikované dielce;zhutnený alebo samozhutniteľný, ktorý neobsahuje výrazné množstvo vzduchových pórov okrem prevzdušnenia.Táto norma špecifikuje požiadavky na:zložky betónu;vlastnosti čerstvého a zatvrdnutého betónu a ich overovanie;medzné hodnoty zloženia betónu;špecifikáciu betónu;dodávanie čerstvého betónu;postupy riadenia výroby;kritériá zhody a hodnotenie zhody.Iné európske normy na špecifické výrobky, napr. na prefabrikované výrobky alebo na procesy v rozsahu predmetu tejto normy môžu vyžadovať alebo dovoľovať odchýlky od tejto normy.Táto norma sa nevzťahuje na:pórobetón;penobetón;betón s objemovou hmotnosťou menšou ako 800 kg/m3;žiaruvzdorný betón.