Tlačiť

STN EN 61069-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 61069-1
Slovenský názov: Meranie, riadenie a automatizácia priemyselných procesov. Hodnotenie vlastností systému s cieľom posúdiť systém. Časť 1: Terminológia a základné pojmy
Anglický názov: Industrial-process measurement, control and automation - Evaluation of system properties for the purpose of system assessment - Part 1: Terminology and basic concepts
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2017
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 25.040.40
Triediaci znak: 18 0451
Úroveň zapracovania: idt EN 61069-1:2016, idt IEC 61069-1:2016
Vestník: 03/17
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 61069-1:2001-12 (18 0451)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: