Tlačiť

STN EN 581-3


Označenie: STN EN 581-3 zrušená
Slovenský názov: Vonkajší nábytok. Sedací a stolový nábytok na kempingové a domáce použitie a použitie v nebytových budovách. Časť 3: Mechanicko-bezpečnostné požiadavky na stoly
Anglický názov: Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and contract use - Part 3: Mechanical safety requirements for tables
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2017
Dátum zrušenia: 1. 5. 2018
Jazyk: EN
ICS: 97.140, 97.200.30
Triediaci znak: 91 1601
Úroveň zapracovania: idt EN 581-3:2017
Vestník: 06/17
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 581-3:2018-05 (91 1601)
Nahradené normy: STN EN 581-3:2007-11 (91 1601)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: