Tlačiť

STN EN 1052-2/ACPridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1052-2/AC
Slovenský názov: Skúšobné metódy na murivo. Časť 2: Stanovenie pevnosti v ťahu pri ohybe
Anglický názov: Methods of test for masonry - Part 2: Determination of flexural strength
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2017
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS:
Triediaci znak: 73 2062
Úroveň zapracovania: idt EN 1052-2:2016/AC:2017
Vestník: 07/17
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená  Cena bude určená na základe počtu strán


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 0.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: