SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 15848-1/A1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 15848-1/A1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 15848-1/A1
Slovenský názov: Priemyselné ventily. Meracie, skúšobné a kvalifikačné postupy na prchavé emisie. Časť 1: Klasifikačný systém a kvalifikačné postupy typovej skúšky ventilov (ISO 15848-1: 2015)
Anglický názov: Industrial valves - Measurement, test and qualification procedures for fugitive emissions - Part 1: Classification system and qualification procedures for type testing of valves (ISO 15848-1:2015)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2017
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS:
Triediaci znak: 13 0107
Úroveň zapracovania: idt ISO 15848-1:2015/Amd 1:2017, idt EN ISO 15848-1:2015/A1:2017
Vestník: 06/17
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: