Tlačiť

STN EN 16905-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 16905-1
Slovenský názov: Endotermické tepelné čerpadlá spaľujúce plyn. Časť 1: Termíny a definície
Anglický názov: Gas-fired endothermic engine driven heat pumps - Part 1: Terms and definitions
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2017
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 01.040.27, 27.080
Triediaci znak: 06 1515
Úroveň zapracovania: idt EN 16905-1:2017
Vestník: 06/17
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: