SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 14019
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 14019Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 14019
Slovenský názov: Závesné steny. Odolnosť proti nárazu. Funkčné požiadavky
Anglický názov: Curtain walling. Impact resistance. Performance requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2017
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.060.10
Triediaci znak: 74 7009
Úroveň zapracovania: idt EN 14019:2016
Vestník: 07/17
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 14019:2016-12 (74 7009)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma definuje funkčné požiadavky na závesné steny pri rázovom zaťažení. Spôsob porušenia skla sa musí vždy posúdiť podľa EN 12600. Jej kritériá sa zameriavajú na bezpečnosť pri používaní a celistvosť závesnej steny v prípade náhlych rázov na povrch závesnej steny. Zhoda s funkčnou požiadavkou sa zisťuje laboratórnou skúškou. Vzťahuje sa na tie plochy závesných stien, ktoré smerujú do priestorov s činnosťou ľudí buď zvnútra, alebo zvonka a berie do úvahy náhodné zaťaženia rázmi vyvolanými osobami vykonávajúcimi bežné každodenné činnosti a zaťaženia, rázmi vyvolanými vybavením a obdobným zariadením na údržbu, čistenie, opravu a podobné príležitostné činnosti. Nepredpisuje žiadne funkčné požiadavky na rázové zaťaženie spôsobené za mimoriadnych okolností, ako sú vandalizmus, dopravné nehody, strely zo strelných zbraní atď.