SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 21013-3
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 21013-3Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 21013-3
Slovenský názov: Kryogénne nádoby. Príslušenstvo na uvoľňovanie tlaku v kryogénnych systémoch. Časť 3: Určovanie veľkosti a kapacity (ISO 21013-3: 2016)
Anglický názov: Cryogenic vessels. Pressure-relief accessories for cryogenic service. Part 3: Sizing and capacity determination
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2017
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 23.020.40
Triediaci znak: 69 8873
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 21013-3:2016, idt ISO 21013-3:2016
Vestník: 07/17
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN ISO 21013-3:2016-11 (69 8873)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť ISO 21013 uvádza samostatnú výpočtovú metódu na určenie hmotnostného prietoku, ktorý sa má vypustiť pri každej z bližšie špecifikovaných podmienok. Ak pre konkrétnu podmienku neexistuje použiteľná výpočtová metóda, musí sa na určenie hmotnostného prietoku použiť dobrá inžinierska prax vychádzajúca zo všeobecne prijatých teoretických fyzikálnych poznatkov. Odporúčania na zariadenia na znižovanie tlaku pre kryostaty sa uvádzajú v prílohe A.