Tlačiť

STN EN ISO 1421Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 1421
Slovenský názov: Textílie povrstvené gumou alebo plastmi. Zisťovanie pevnosti v ťahu a ťažnosti pri pretrhnutí (ISO 1421: 2016)
Anglický názov: Rubber- or plastics-coated fabrics. Determination of tensile strength and elongation at break
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2017
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 59.080.40
Triediaci znak: 80 0908
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 1421:2016, idt ISO 1421:2016
Vestník: 09/17
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN ISO 1421:2017-07 (80 0908)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma špecifikuje dve metódy na stanovenie pevnosti v ťahu textílií povrstvených gumou alebo plastmi. Metóda 1 – Skúšobná metóda Strip, ktorá je vhodná na stanovenie pevnosti v ťahu a ťažnosti pri pretrhnutí. Metóda 2 – Skúšobná metóda Grab, vhodná len na stanovenie pevnosti v ťahu. Tieto metódy sa používajú na skúšobné vzorky, ktoré sú v rovnovážnom stave so špecifikovanou štandardnou atmosférou na skúšanie a na mokré skúšobné vzorky. Pri oboch metódach sa vyžaduje prístroj na skúšanie ťahom s konštantným prírastkom predĺženia (CRE).