SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 73 6133
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 73 6133Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 73 6133
Slovenský názov: Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií
Anglický názov: Road Building. Roads embankments and subgrades
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2017
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 19.020, 93.080
Triediaci znak: 73 6133
Úroveň zapracovania:
Vestník: 11/17
Poplatok: Tlačená verzia: 24,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 21.96 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 24.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 31.72 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *1 V 11/19
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 73 6133:2010-04
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí na klasifikáciu zemín na výstavbu zemného telesa pozemných komunikácií, železničného zemného telesa a na výstavbu letiskových dráh a plôch (ďalej dopravné stavby). Platí na kontrolu mechanicky zhutnených zemín a sypanín z rozpojených hornín (zemín) a/alebo z odpadových materiálov z priemyselnej výroby a pri úprave nerastných surovín použitých na budovanie zemných konštrukcií dopravných a vodných stavieb, násypov na zakladanie pozemných a priemyselných stavieb, zásypov a pod. Platí na navrhovanie, stavbu a skúšanie telies pozemných komunikácií, letiskových dráh a plôch a iných spevnených dopravných plôch (ďalej pozemných komunikácií). Stanovuje metódy kontroly zodpovedajúce charakteru zeminy a účelu kontroly a sledovaným parametrom zeminy. Určuje kritériá zhutnenia, t. j. hodnoty kontrolovaných parametrov pre jednotlivé druhy stavieb alebo konštrukcií.