Tlačiť

STN P CEN/TS 16931-3-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN P CEN/TS 16931-3-1
Slovenský názov: Elektronická fakturácia. Časť 3-1: Metodológia prepojenia syntaxí na základné elementy elektronickej faktúry
Anglický názov: Electronic invoicing - Part 3-1: Methodology for syntax bindings of the core elements of an electronic invoice
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2017
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 35.240.20
Triediaci znak: 36 9640
Úroveň zapracovania: idt CEN/TS 16931-3-1:2017
Vestník: 10/17
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do júna 2019.
Predmet normy: