SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13501-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13501-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 13501-2
Slovenský názov: Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 2: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti (okrem ventilačných zariadení)
Anglický názov: Fire classification of construction products and building elements. Part 2: Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2018
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.220.50
Triediaci znak: 92 0850
Úroveň zapracovania: idt EN 13501-2:2016
Vestník: 02/18
Poplatok: Tlačená verzia: 28,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 25.92 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 28.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 37.44 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 13501-2:2016-12 (92 0850)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: V tejto európskej norme sa určuje postup klasifikácie stavebných výrobkov a prvkov stavieb na základe údajov zo skúšok požiarnej odolnosti a zo skúšok tesnosti proti prieniku dymu, ktoré sú ohraničené oblasťou priamej aplikácie podľa príslušnej skúšobnej metódy. Klasifikácia na základe rozšírenej aplikácie výsledkov skúšky je tiež predmetom tejto európskej normy.Táto európska norma platí na: a) nosné prvky bez požiarnej deliacej funkcie, b) nosné prvky s požiarnou deliacou funkciou so zasklením alebo bez neho, s prevádzkovými zariadeniami a príslušenstvom alebo bez nich, c) výrobky a systémy na ochranu prvkov alebo častí konštrukcií, d) nenosné prvky alebo časti konštrukcií so zasklením alebo bez neho, s prevádzkovými zariadeniami a príslušenstvom alebo bez nich, e) obklady stien a podhľadov majúce schopnosť protipožiarnej ochrany; f) šachtové dvere výťahu, ktoré sa skúšajú podľa EN 81-58, sú vyňaté z tejto európskej normy; šachtové dvere výťahu, ktoré sa skúšajú podľa EN 1634-1, klasifikujú sa podľa 7.5.