Tlačiť

TNI CEN ISO/TR 52019-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: TNI CEN ISO/TR 52019-2
Slovenský názov: Energetická hospodárnosť budov. Tepelno-vlhkostné vlastnosti stavebných konštrukcií a ich častí. Časť 2: Vysvetlenie a zdôvodnenie (ISO/TR 52019-2: 2017)
Anglický názov: Energy performance of buildings - Hygrothermal performance of building components and building elements - Part 2: Explanation and justification (ISO/TR 52019-2:2017)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2018
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 91.120.10
Triediaci znak: 73 0718
Úroveň zapracovania: idt ISO/TR 52019-2:2017, idt CEN ISO/TR 52019-2:2017
Vestník: 01/18
Poplatok: Tlačená verzia: 28,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 25.92 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 28.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 37.44 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: