Tlačiť

TNI CEN ISO/TR 52010-2


Označenie: TNI CEN ISO/TR 52010-2 zrušená
Slovenský názov: Energetická hospodárnosť budov. Podmienky vonkajšieho prostredia. Časť 2: Vysvetlenie a zdôvodnenie ISO 52010-1 (ISO/TR 52010-2: 2017)
Anglický názov: Energy performance of buildings - External climatic conditions - Part 2: Explanation and justification of ISO 52010-1 (ISO/TR 52010-2:2017)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2018
Dátum zrušenia: 1. 1. 2021
Jazyk: EN
ICS: 91.120.10
Triediaci znak: 73 0719
Úroveň zapracovania: idt ISO/TR 52010-2:2017, idt CEN ISO/TR 52010-2:2017
Vestník: 01/18
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: TNI CEN ISO/TR 52010-2:2021-01 (73 0719)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: