SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 15224
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 15224Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 15224
Slovenský názov: Systémy manažérstva kvality. Používanie EN ISO 9001: 2015 v zdravotnej starostlivosti
Anglický názov: Quality management systems. EN ISO 9001: 2015 for healthcare
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2018
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 03.120.10
Triediaci znak: 01 0336
Úroveň zapracovania: idt EN 15224:2016
Vestník: 02/18
Poplatok: Tlačená verzia: 28,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 25.92 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 28.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 37.44 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 15224:2017-06 (01 0336)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma špecifikuje požiadavky na systém manažérstva kvality, ak organizácia zdravotnej starostlivosti: a) potrebuje preukázať svoju schopnosť trvalo poskytovať produkty a služby zdravotnej starostlivosti, ktoré spĺňajú požiadavky zákazníka, aplikovateľné požiadavky predpisov a regulačné požiadavky, a b) kladie si za cieľ zvyšovať spokojnosť zákazníka prostredníctvom efektívneho využívania systému vrátane procesov na zlepšovanie a zabezpečovania zhody s požiadavkami zákazníka, aplikovateľnými požiadavkami predpisov a regulačnými požiadavkami a požiadavkami vzťahujúcimi sa na charakteristiky kvality; náležitej a správnej starostlivosti; dostupnosti; kontinuity starostli-vosti; efektívnosti; účinnosti; rovnosti; starostlivosti založenej na dôkazoch/poznatkoch; starostlivosti zameranej na pacienta vrátane jeho fyzickej, psychologickej a sociálnej integrity; účasti pacienta; bezpečnosti pacienta a včasnosti/prístupnosti.