SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13501-4
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13501-4Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 13501-4
Slovenský názov: Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 4: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti prvkov zariadení na odvod splodín horenia
Anglický názov: Fire classification of construction products and building elements. Part 4: Classification using data from fire resistance tests on components of smoke control systems
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2018
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.220.50
Triediaci znak: 92 0850
Úroveň zapracovania: idt EN 13501-4:2016
Vestník: 02/18
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 13501-4:2016-12 (92 0850)
Poznámka vo Vestníku: STN EN 13501-4+A1 z marca 2010 sa môže súbežne s touto normou používať do 31. 3. 2018.
Predmet normy: V tejto európskej norme sa určuje postup na klasifikáciu prvkov zariadení na odvod splodín horenia na základe údajov zo skúšok požiarnej odolnosti v rozsahu oblasti priamej aplikácie podľa príslušnej skúšobnej metódy. Klasifikácia na základe rozšírenej aplikácie výsledkov skúšok je tiež predmetom tejto európskej normy. Táto európska norma pokrýva tieto výrobky: - potrubia na odvod splodín horenia; - klapky na riadenie pohybu dymu; - zábrany proti šíreniu splodín horenia; - zariadenia na odvod tepla a splodín horenia s núteným odsávaním (ventilátory), vrátane pripojovacích prvkov; - zariadenia na odvod tepla a splodín horenia s prirodzeným odsávaním. Zoznam dokumentov obsahujúcich príslušné skúšobné metódy, ktoré sa vypracovali na tieto výrobky, sa uvádza v kapitole 2.