Tlačiť

STN EN 63028Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 63028
Slovenský názov: Bezdrôtový prenos energie. Magnetická rezonančná interoperabilita. Základná rezonančná špecifikácia systému (BSS)
Anglický názov: Wireless Power Transfer - AirFuel Resonant Baseline System Specification (BSS)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2018
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 29.240.99, 33.160.99, 35.200
Triediaci znak: 37 9001
Úroveň zapracovania: idt IEC 63028:2017, idt EN 63028:2017
Vestník: 02/18
Poplatok: Tlačená verzia: 31,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 28.62 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 31.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 41.34 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: