Tlačiť

STN EN 61391-1/A1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 61391-1/A1
Slovenský názov: Ultrazvuk. Impulzné echoskenery. Časť 1: Postupy kalibrovania priestorových meracích systémov a meranie charakteristiky bodovej rozptylovej funkcie systému
Anglický názov: Ultrasonics - Pulse-echo scanners Part 1: Techniques for calibrating spatial measurement systems and measurement of system point-spread function response
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2018
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS:
Triediaci znak: 35 6893
Úroveň zapracovania: idt EN 61391-1:2006/A1:2017, idt IEC 61391-1:2006/AMD1:2017
Vestník: 05/18
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: STN EN 61391-1 z mája 2007 sa bez tejto zmeny A1 môže používať do 01.12.2020.
Predmet normy: