Tlačiť

TNI CEN/TR 16931-6Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: TNI CEN/TR 16931-6
Slovenský názov: Elektronická fakturácia. Časť 6: Výsledky testovania EN 16931-1 s ohľadom na jej praktické využitie konečným používateľom
Anglický názov: Electronic invoicing - Part 6: Result of the test of EN 16931-1 with respect to its practical application for an end user
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2018
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 35.240.20
Triediaci znak: 36 9640
Úroveň zapracovania: idt CEN/TR 16931-6:2017
Vestník: 04/18
Poplatok: Tlačená verzia: 28,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 25.92 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 28.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 37.44 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: