Tlačiť

STN EN 1436


Označenie: STN EN 1436 zrušená
Slovenský názov: Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Požiadavky na vodorovné dopravné značky
Anglický názov: Road marking materials - Road marking performance for road users and test methods
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2018
Dátum zrušenia: 1. 8. 2019
Jazyk: EN
ICS: 93.080.30
Triediaci znak: 73 7010
Úroveň zapracovania: idt EN 1436:2018
Vestník: 06/18
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1436:2019-08 (73 7010)
Nahradené normy: STN EN 1436+A1:2009-04 (73 7010)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: This European Standard specifies the performance for road users of white and yellow road markings, as expressed by their reflection in daylight or under road lighting, retroreflection in vehicle headlamp illumination, colour and skid resistance. Furthermore, the standard specifies test methods and conditions.