Tlačiť

STN EN 303 402 V2.1.1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 303 402 V2.1.1
Slovenský názov: Námorné pohyblivé vysielače a prímače na použitie v pásmach MF a HF. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článkov 3.2 a 3.3(g) Smernice 2014/53/EU
Anglický názov:
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2018
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 47.020.70
Triediaci znak: 87 3402
Úroveň zapracovania: idt EN 303 402 V2.1.1:2017
Vestník: 09/18
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: