Tlačiť

STN EN 378-1


Označenie: STN EN 378-1 zrušená
Slovenský názov: Chladiace systémy a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Časť 1: Základné požiadavky, definície, klasifikácia a kritériá výberu
Anglický názov: Refrigerating systems and heat pumps. Safety and environmental requirements. Part 1: Basic requirements, definitions, classification and selection criteria
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2019
Dátum zrušenia: 1. 4. 2021
Jazyk: SK
ICS: 01.040.27, 27.080, 27.200
Triediaci znak: 14 0647
Úroveň zapracovania: idt EN 378-1:2016
Vestník: 03/19
Poplatok: Tlačená verzia: 24,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 21.96 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 24.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 31.72 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 378-1+A1:2021-04 (14 0647)
Nahradené normy: STN EN 378-1:2017-06 (14 0647)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma uvádza požiadavky z hľadiska bezpečnosti osôb a majetku, stanovuje postupy na ochranu životného prostredia, postupy na prevádzku, údržbu, opravy chladiacich systémov a postupy pri zhodnotení chladív. Termín „chladiaci systém“ používaný v tejto norme zahŕňa tepelné čerpadlá. Táto časť normy EN 378 uvádza klasifikáciu a kritériá výberu chladív pre chladiace systémy. Klasifikácia a kritériá výberu sú použité v častiach 2, 3 a 4. Táto norma sa použije na: chladiace systémy, stacionárne alebo mobilné, všetkých veľkostí okrem klimatizácie vo vozidlách zahrnutej vo výrobkovej norme napríklad ISO 13043; sekundárne (druhotné) chladiace alebo vykurovacie systémy; umiestnenie chladiacich systémov; nahradzované časti a komponenty dopĺňané po prijatí tejto normy, ak nie sú identické svojou funkciou a výkonom. Systémy využívajúce chladivá iné, ako sú uvedené v Prílohe E tejto EN, táto norma nepokrýva.