Tlačiť

STN EN ISO 21028-2


Označenie: STN EN ISO 21028-2 zrušená
Slovenský názov: Kryogénne nádoby. Požiadavky na húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách. Časť 2: Teploty medzi -80 °C a -20 °C (ISO 21028-2: 2018)
Anglický názov: Cryogenic vessels - Toughness requirements for materials at cryogenic temperature - Part 2: Temperatures between -80 degrees C and -20 degrees C (ISO 21028-2:2018)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2018
Dátum zrušenia: 1. 6. 2019
Jazyk: EN
ICS: 23.020.40
Triediaci znak: 69 7252
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 21028-2:2018, idt ISO 21028-2:2018
Vestník: 09/18
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 21028-2:2019-06 (69 7252)
Nahradené normy: STN EN 1252-2:2002-10 (69 7252)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: This document specifies the toughness requirements of metallic materials for use at temperatures between -20 °C and -80 °C to ensure their suitability for cryogenic vessels. This document is applicable to fine-grain and low-alloyed steels with specified yield strength ?460 N/mm2, aluminium and aluminium alloys, copper and copper alloys and austenitic stainless steels. ...