Tlačiť

STN EN ISO 9409-1


Označenie: STN EN ISO 9409-1 zrušená
Slovenský názov: Manipulačné priemyselné roboty. Mechanické prepojenia. Časť 1: Platne (tvar A) (ISO 9409-1:1996)
Anglický názov: Manipulating industrial robots. Mechanical interfaces. Part 1: Plates (form A)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 2000
Dátum zrušenia: 1. 7. 2004
Jazyk: SK
ICS: 25.040.30
Triediaci znak: 18 6509
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 9409-1:1996, idt ISO 9409-1:1996
Vestník: 01/00
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 9409-1:2004-07 (18 6509)
Nahradené normy: STN 18 6509:1990-01
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť ISO 9409 je jednou zo série noriem zaoberajúcich sa požiadavkami manipulačných priemyselných robotov.