SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 15232-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 15232-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 15232-1
Slovenský názov: Energetická hospodárnosť budov. Časť 1: Vplyv komplexného automatického riadenia a správy budov. Moduly M10-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Anglický názov: Energy Performance of Buildings. Part 1: Impact of Building Automation, Controls and Building Management. Modules M10- 4,5,6,7,8,9,10
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2018
Dátum zrušenia: 1. 7. 2022
Jazyk: SK
ICS: 91.120.10, 97.120
Triediaci znak: 74 7307
Úroveň zapracovania: idt EN 15232-1:2017
Vestník: 11/18
Poplatok: Tlačená verzia: 31,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 28.62 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 31.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 41.34 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 52120-1:2022-07 (74 7307)
Nahradené normy: STN EN 15232-1:2018-01 (74 7307)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma definuje: štruktúrovaný zoznam funkcií automatického riadenia a technickej správy budov s vplyvom na energetickú hospodárnosť budov; funkcie sú kategorizované a štruktúrované podľa stavebných profesií v budove a tzv. automatického riadenia budov (ARB); metódu definovania minimálnych požiadaviek alebo špecifikácií z hľadiska funkcií automatického riadenia a technickej správy budov, ktoré prispievajú k energetickej hospodárnosti budov a ktoré treba realizovať v budovách s rozdielnou zložitosťou; metódu založenú na súčiniteľoch na získanie prvého odhadu vplyvu týchto funkcií na typické druhy budov a profily užívateľov; podrobné metódy hodnotenia vplyvu týchto funkcií na určitú budovu. V tabuľke 1 je uvedená relatívna pozícia tejto normy v rámci súboru noriem EHB v kontexte modulárnej štruktúry, definovanej v rámcovej norme EN ISO 52000-1.