Tlačiť

STN EN 16779-1


Označenie: STN EN 16779-1 zrušená
Slovenský názov: Textilné výrobky na starostlivosť o deti. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na detské posteľné prikrývky. Časť 1: Prikrývky (bez obliečok)
Anglický názov: Textile child care articles - Safety requirements and test methods for childrens cot duvets - Part 1: Duvet (excluding duvet covers)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 2019
Dátum zrušenia: 1. 9. 2019
Jazyk: EN
ICS: 97.160, 97.190
Triediaci znak: 80 4594
Úroveň zapracovania: idt EN 16779-1:2018
Vestník: 12/18
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 16779-1:2019-09 (80 4594)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: Rozpracované prekladom.
Predmet normy: This draft European Standard specifies requirements for the safety of children's cot duvets, excluding removable duvet covers, used in the child’s sleeping environment (i.e. not under supervision), and designed to provide sufficient warmth when sleeping in a cot or similar product (e.g. crib/cradle) in which a child is contained. This document specifies requirements for cot duvets suitable for children up to 36 months. Cot duvets with permanent decorative outer fabrics also known as cot quilts or coverlet are also in the scope. NOTE The informative Annex E lists topics of further investigations which might lead to necessary improvement of the safety requirements of children's cot duvets. The requirements for removable cot duvet covers are excluded from this document and are covered in prEN 16779 2 (in preparation). If a part of the children's cot duvet is designed to offer additional function (e.g. play function), in addition of the following requirements