SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1536+A1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1536+A1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1536+A1
Slovenský názov: Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Vŕtané pilóty
Anglický názov: Execution of special geotechnical work. Bored piles
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2019
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 93.020
Triediaci znak: 73 1002
Úroveň zapracovania: idt EN 1536:2010+A1:2015
Vestník: 01/19
Poplatok: Tlačená verzia: 28,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 25.92 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 28.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 37.44 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1536+A1:2015-11 (73 1002)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje všeobecné zásady výroby vŕtaných pilót.Táto európska norma platí pre vŕtané pilóty: s konštantným prierezom (s prizmatickým driekom); s teleskopicky premenným driekom; s pätou rozšírenou vyťažením zeminy; s driekom rozšíreným vyťažením zeminy. Vŕtané pilóty, ktoré sú predmetom tejto normy môžu byť zhotovené súvislými alebo prerušovanými metódami; s použitím paženia stien na stabilizáciu stien výkopu, ak sa to požaduje. Norma platí len pre také postupy výstavby, ktoré umožňujú vytvoriť projektom predpokladaný tvar prierezu.Ustanovenia normy platia pre pilóty vytvorené: z prostého betónu; zo železobetónu; z betónu so špeciálnou výstužou, ako sú oceľové rúry, oceľové profily alebo rozptýlená výstuž z oceľových vlákien; z betónových prefabrikátov (vrátane predpätých) alebo oceľových rúr, kde je medzera medzi prefabrikátom alebo rúrou a zeminou vyplnená betónom, cementovou alebo cemento-bentonitovou injektážou.