SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 52022-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 52022-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 52022-1
Slovenský názov: Energetická hospodárnosť budov. Tepelné, solárne a svetelné vlastnosti stavebných konštrukcií a prvkov. Časť 1: Zjednodušená výpočtová metóda solárnych a svetelných charakteristík zariadení slnečnej ochrany kombinovaných so zasklením (ISO 52022-1: 2017)
Anglický názov: Energy performance of buildings. Thermal, solar and daylight properties of building components and elements. Part 1: Simplified calculation method of the solar and daylight characteristics for solar protection devices combined with glazing
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2019
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.120.10
Triediaci znak: 73 0701
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 52022-1:2017, idt ISO 52022-1:2017
Vestník: 04/19
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN ISO 52022-1:2018-02 (73 0701)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Norma špecifikuje zjednodušenú metódu založenú na tepelných, solárnych a svetelných charakteristikách zasklenia, solárnych a svetelných charakteristikách zariadenia slnečnej ochrany na určenie celkovej priepustnosti solárnej energie, priamej solárnej priepustnosti a svetelnej priepustnosti zariadením slnečnej ochrany kombinovaným so zasklením. Tento dokument sa vzťahuje na všetky typy zariadení slnečnej ochrany, ktoré sú rovnobežné so zasklením, ako sú žalúzie, benátske žalúzie alebo zvinovacie rolety. Umiestnenie zariadení slnečnej ochrany môže byť zvnútra, zvonka alebo medzi jednotlivými sklami pri dvojnásobnom zasklení. Metóda sa dá použiť, ak celková priepustnosť solárnej energie zasklenia je od 0,15 do 0,85. Predpokladá sa, že žalúzie sú nastavené tak, že nie je nijaká priama solárna priepustnosť a že, pri vonkajších zariadeniach slnečnej ochrany a integrovaných zariadeniach slnečnej ochrany je medzi zasklením a zariadením slnečnej ochrany nevetraný priestor a pri vnútorných zariadeniach vetraný.