SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 12453
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 12453


Označenie: STN EN 12453 zrušená
Slovenský názov: Brány a vráta. Bezpečnosť pri používaní brán a vrát s mechanickým pohonom. Požiadavky a skúšanie
Anglický názov: Industrial, commercial and garage doors and gates. Safety in use of power operated doors. Requirements and test methods
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2019
Dátum zrušenia: 1. 5. 2022
Jazyk: SK
ICS: 91.060.50
Triediaci znak: 74 6458
Úroveň zapracovania: idt EN 12453:2017
Vestník: 02/19
Poplatok: Tlačená verzia: 24,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 21.96 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 24.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 31.72 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 12453+A1:2022-05 (74 6458)
Nahradené normy: STN EN 12453:2018-03 (74 6458)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje požiadavky a skúšobné metódy pre bezpečnosť pri používaní mechanicky ovládaných dverí, brán a zábran určených pre inštaláciu v priestoroch dostupných osobám a pre ktoré je hlavným účelom umožnenie bezpečného prejazdu tovarom a vozidlám sprevádzanými alebo riadenými osobami v priemyselných, komerčných alebo obytných priestoroch. Táto európska norma tiež pokrýva mechanicky ovládané brány s vertikálnym pohybom, ako sú rolovacie brány, alebo rolovacie mreže používané v maloobchodných priestoroch a používajú sa hlavne pre ochranu tovaru. Všetky štádia životnosti strojového zariadenia, vrátane transportu, montáže, demontáže, deaktivovania a zošrotovania sú v súlade s touto normou. Kedykoľvek je v tomto dokumente použité slovo „dvere“ pokladá sa to za pokrytie celého rozsahu typov a variácií dvier, brán a zábran v rámci, alebo rozsahu tejto normy.Táto európska norma sa nevzťahuje na strojové zariadenia, ktoré boli vyrobené pred dátumom uverejnenia tejto normy.