Tlačiť

STN EN 13032-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 13032-2
Slovenský názov: Svetlo a osvetlenie. Meranie a vyhodnotenie fotometrických údajov svetelných zdrojov a svietidiel. Časť 2: Prezentácia údajov pre vnútorné a vonkajšie pracoviská
Anglický názov: Light and lighting. Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires. Part 2: Presentation of data for indoor and outdoor work places
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2019
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 17.180.20, 29.140.01
Triediaci znak: 36 0401
Úroveň zapracovania: idt EN 13032-2:2017
Vestník: 05/19
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 13032-2:2018-05 (36 0401)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje požadované údaje svetelných zdrojov a svietidiel na overenie zhody s požiadavkami noriem STN EN 12464-1 a STN EN 12464-2. Uvádza tiež údaje, ktoré treba zohľadniť pri projektovaní osvetlenia vnútorných a vonkajších pracovísk. Ak sú tieto údaje uvedené, majú byť v súlade s týmto dokumentom. Stále väčší počet svietidiel, najmä LED, tvoria svietidlá s nevymeniteľnými zdrojmi svetla. Preto majú byť údaje svietidiel vždy uvedené. V prípade svietidiel s vymeniteľnými zdrojmi svetla treba uviesť aj údaje o svetelných zdrojoch.