SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 73 3040
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 73 3040Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 73 3040
Slovenský názov: Geosyntetika. Základné ustanovenia a technické požiadavky
Anglický názov: Geosynthetics on construction purposes. Basic regulations and technical requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2019
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 59.080.70
Triediaci znak: 73 3040
Úroveň zapracovania:
Vestník: 02/19
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 73 3040:2013-02
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma stanovuje zásady navrhovania geotechnických konštrukcií v súlade s Eurokódom 7 na posudzovanie medzných stavov. Platí pre všetky druhy stavebných objektov a konštrukcií, v ktorých sa používa geosyntetika. Nevylučuje sa použitie iných geosyntetických výrobkov, než tých, ktoré sú stanovené v norme, pokiaľ sú podrobne odborne a technicky zdokumentované a zdôvodnené. Vlastnosti iných geosyntetických výrobkov však musia rešpektovať minimálne rovnakú technickú úroveň uvedenú v norme a nesmú byť v rozpore so zásadami tejto normy. Vo zvláštnych, zložitých a netypických prípadoch je možné postupovať individuálne podľa vyžiadania a odporúčaní kvalifikovaných špecialistov, znalcov a odborne zdatných výrobcov. Táto norma sa vzťahuje na zabudovanie geosyntetiky do zemných stavieb a konštrukcií, pozemných komunikácií, iných dopravných plôch, telesa železničného spodku, podkladových vrstiev, oporných konštrukcií, odvodňovacích systémov, pri stavbe tunelov a podzemných stavieb.