SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1090-5
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1090-5Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1090-5
Slovenský názov: Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 5: Technické požiadavky na nosné hliníkové prvky tvarované za studena a konštrukcie tvarované za studena pre strechy, stropy, podlahy a steny
Anglický názov: Execution of steel structures and aluminium structures. Part 5: Technical requirements for cold-formed structural aluminium elements and cold-formed structures for roof, ceiling, floor and wall applications
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2019
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.080.10
Triediaci znak: 73 2601
Úroveň zapracovania: idt EN 1090-5:2017
Vestník: 02/19
Poplatok: Tlačená verzia: 24,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 21.96 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 24.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 31.72 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1090-5:2017-08 (73 2601)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje požiadavky na zhotovovanie, t.j. výrobu a zabudovanie nosných hliníkových komponentov tvarovaných za studena vyrobených z tvarovaného plechu pre strechy, stropy, podlahy a steny, namáhané prevažne statickým zaťažením alebo seizmickým zaťažením a na ich dokumentáciu. Norma sa vzťahuje na výrobky nosných tried I a II podľa EN 1999-1-4, ktoré sa používajú v nosných konštrukciách. Pod nosnými prvkami sa v tejto norme rozumejú tvarované plechy, ako sú trapézové, sínusové, kazety alebo kazetové profily, ktoré sú vyrobené tvarovaním za studena. Táto časť sa vzťahuje aj na perforované a mikrotvarované plechy. Zvárané profily sú vyňaté z tejto časti a okrem tesniacich zvarov v oblastiach s nízkym napätím sa na ne vzťahuje EN 1090-3. Norma sa vzťahuje aj na dištančné konštrukcie medzi vonkajším a vnútorným alebo horným a dolným plášťom, ako aj na podperné prvky striech, stien a stropov vyrobených z plechov tvarovaných za studena a spoje a pripevnenia vymenovaných prvkov.