SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 16627
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 16627Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 16627
Slovenský názov: Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie ekonomických vlastností budov. Výpočtové metódy
Anglický názov: Sustainability of construction works. Assessment of economic performance of buildings. Calculation methods
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2019
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.040.01
Triediaci znak: 73 0904
Úroveň zapracovania: idt EN 16627:2015
Vestník: 02/19
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 16627:2015-11 (73 0904)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje výpočtové metódy založené na posudzovaní nákladov životného cyklu (LCC) a ďalších kvantifikovaných ekonomických informácií s cieľom posúdiť ekonomické vlastnosti budov a poskytuje prostriedky na podanie správy a interpretáciu výsledkov z posudzovania. Táto európska norma je použiteľná pre nové a existujúce budovy a projekty renovácie. Táto európska norma poskytuje:opis predmetu posudzovania; hranicu systému, ktorá sa používa na úrovni budovy; účel a postup použiteľný na analýzu; zoznam ukazovateľov a postupov na výpočet týchto ukazovateľov; požiadavky na prezentáciu výsledkov v správe z posudzovania a na ich interpretáciu; požiadavky na údaje potrebné na výpočet. Prístup k posudzovaniu pokrýva všetky fázy životného cyklu budovy a zahŕňa celú budovu vrátane stavebných výrobkov, procesov a služieb používaných počas celého životného cyklu budovy. Interpretácia a posudky z výsledkov posudzovania nie sú predmetom tejto európskej normy.