Tlačiť

STN EN 15459-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 15459-1
Slovenský názov: Energetická hospodárnosť budov. Postupy ekonomického hodnotenia energetických systémov v budovách. Časť 1: Výpočtové postupy, modul M1-14
Anglický názov: Energy performance of buildings. Economic evaluation procedure for energy systems in buildings. Part 1: Calculation procedures, Module M1-14
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2019
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.140.10
Triediaci znak: 06 0004
Úroveň zapracovania: idt EN 15459-1:2017
Vestník: 01/19
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 15459-1:2017-11 (06 0004)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma poskytuje výpočtovú metódu pre ekonomické otázky vykurovacích systémov a iných systémov, ktoré sa podieľajú na potrebe a spotrebe energie v budove. Vzťahuje sa na všetky typy nových a existujúcich budov. Základné princípy a terminológia sú vysvetlené v norme. Hlavnými položkami normy sú: definície a štruktúra typov nákladov, ktoré by sa mali zohľadniť pri výpočte ekonomickej efektívnosti možností úspor v budovách;údaje potrebné na definovanie nákladov súvisiacich so zvažovanými systémami;výpočtová metóda (metódy);vyjadrenie výsledku ekonomickej analýzy.Táto norma je súčasťou metódy výpočtu ekonomických vlastností možností úspory energie v budovách (napr. izolácia, účinnejšie zariadenia na výrobu a distribučné systémy, efektívnejšie osvetlenie, obnoviteľné zdroje, kombinovaná výroba elektriny a tepla...). Predmetom tejto špecifickej časti je normalizovať:požadované vstupy,požadované výstupy,výpočtové vzorce,typ energetických systémov týkajúcich sa energetickej hospodárnosti budovy.