Tlačiť

STN EN ISO 22397Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 22397
Slovenský názov: Ochrana spoločnosti. Usmernenie na vytváranie partnerských dohôd (ISO 22397: 2014)
Anglický názov: Societal security - Guidelines for establishing partnering arrangements (ISO 22397:2014)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2019
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 03.100.01
Triediaci znak: 83 0011
Úroveň zapracovania: idt ISO 22397:2014, idt EN ISO 22397:2018
Vestník: 02/19
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: ISO 22397:2014 provides guidelines for establishing partnering arrangements among organizations to manage multiple relationships for events impacting on societal security. It incorporates principles and describes the process for planning, developing, implementing and reviewing partnering arrangements. ISO 22397:2014 is applicable to all organizations regardless of type, size and nature of activity whether in or between the private, public, or not-for-profit sectors.