Tlačiť

STN EN 16966Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 16966
Slovenský názov: Pracovná expozícia. Meranie inhalačnej expozície nanočasticiam a ich agregátom a aglomerátom. Metriky (indikátory), ktoré sa majú použiť, ako je koncentrácia častíc, povrchová koncentrácia a hmotnostná koncentrácia
Anglický názov: Workplace exposure - Measurement of exposure by inhalation of nano-objects and their aggregates and agglomerates - Metrics to be used such as number concentration, surface area concentration and mass concentration
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2019
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 13.040.30
Triediaci znak: 83 3613
Úroveň zapracovania: idt EN 16966:2018
Vestník: 03/19
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: This European Standard specifies the use of different metrics for the measurement of exposure by inhalation of NOAA during a basic assessment and a comprehensive assessment, respectively, as described in EN 17058 [1]. This document demonstrates the implications of choice of particle metric to express the exposure by inhalation to airborne NOAA, e.g. released from nanomaterials and present the principles of operation, advantages and disadvantages of various techniques that measure the different aerosol metrics. Potential problems and limitations are described and need to be addressed when occupational exposure limit values might be adopted in the future and compliance measurements will be carried out.