Tlačiť

STN EN 17058Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 17058
Slovenský názov: Pracovná expozícia. Posúdenie inhalačnej expozície nanočasticiam a ich agregátom a aglomerátom
Anglický názov: Workplace exposure - Assessment of exposure by inhalation of nano-objects and their aggregates and agglomerates
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2019
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 13.040.30
Triediaci znak: 83 3614
Úroveň zapracovania: idt EN 17058:2018
Vestník: 03/19
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: This European Standard provides guidelines to assess workplace exposure by inhalation of nano-objects and their aggregates and agglomerates (NOAA). It contains guidance on the sampling and measurement strategies to adopt and methods for data evaluation. While the focus of this document is on the assessment of nano-objects, the approach is also applicable for exposure to the associated aggregates and agglomerates, i.e. NOAA, and particles released from nanocomposites and nano-enabled products.