Tlačiť

STN EN 16475-3+A1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 16475-3+A1
Slovenský názov: Komíny. Príslušenstvo. Časť 3: Regulátory ťahu a zastavenie otvorenia zariadenia. Požiadavky a skúšobné metódy (Konsolidovaný text)
Anglický názov: Chimneys - Accessories - Part 3: Draught regulators, standstill opening devices and combined secondary air devices - Requirements and test methods
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2019
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 91.060.40
Triediaci znak: 73 4220
Úroveň zapracovania: idt EN 16475-3:2016+A1:2018
Vestník: 05/19
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 16475-3:2017-03 (73 4220)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: This European standard specifies the requirements and test methods for draught regulators and standstill opening devices that are used as components, carrying flue gases, in order to limit the draught in chimneys and provide secondary air to the chimney. Draught regulators and standstill opening devices for positive pressure chimneys are not covered by this standard. It also specifies the requirements for marking, manufacturers’ instruction, product information and evaluation of conformity.