SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1991-1-7/A1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1991-1-7/A1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1991-1-7/A1
Slovenský názov: Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-7: Všeobecné zaťaženia. Mimoriadne zaťaženia
Anglický názov: Eurocode 1. Actions on structures. Part 1-7: General actions. Accidental actions
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2019
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 73 0035
Úroveň zapracovania: idt EN 1991-1-7:2006/A1:2014
Vestník: 04/19
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: EN 1991-1-7 uvádza stratégie a pravidlá na zabezpečenie budov a inžinierskych stavieb proti identifikovaným a neidentifikovaným mimoriadnym zaťaženiam.