Tlačiť

STN EN 50436-4Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 50436-4
Slovenský názov: Uzamykanie reagujúce na alkohol. Skúšobné metódy a požiadavky na funkčné vlastnosti. Časť 4: Pripojenie a digitálne rozhranie medzi blokovacím zariadením a vozidlom
Anglický názov: Alcohol interlocks - Test methods and performance requirements - Part 4: Connection and digital interface between the alcohol interlock and the vehicle
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2019
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 13.320, 43.040.10, 71.040.40
Triediaci znak: 30 4010
Úroveň zapracovania: idt EN 50436-4:2019
Vestník: 05/19
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: The purpose of this new standard is to define a list of functionalities for a standard connector / interface between the vehicle and the alcohol interlock, which can be used for communication between the vehicle and the alcohol interlock in both directions for information exchange. It specifies the interface for an aftermarket installation of alcohol interlocks