Tlačiť

TNI CEN ISO/TR 52003-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: TNI CEN ISO/TR 52003-2
Slovenský názov: Energetická hospodárnosť budov. Ukazovatele, požiadavky, hodnotenie a energetické certifikáty. Časť 2: Vysvetlenie a zdôvodnenie ISO 52003-1 (ISO/TR 52003-2: 2017)
Anglický názov: Energy performance of buildings. Indicators, requirements, ratings and certificates. Part 2: Explanation and justification of ISO 52003-1
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2019
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.120.10
Triediaci znak: 73 0720
Úroveň zapracovania: idt CEN ISO/TR 52003-2:2017, idt ISO/TR 52003-2:2017
Vestník: 09/19
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: TNI CEN ISO/TR 52003-2:2018-02 (73 0720)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento dokument sa týka ISO 52003-1. Obsahuje informácie na podporu správneho pochopenia normy ISO 52003-1 a neobsahuje žiadne normatívne ustanovenia.