Tlačiť

STN EN ISO 52003-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 52003-1
Slovenský názov: Energetická hospodárnosť budov. Ukazovatele, požiadavky, hodnotenie a energetické certifikáty. Časť 1: Všeobecné aspekty a aplikácia na celkovú energetickú hospodárnosť (ISO 52003-1: 2017)
Anglický názov: Energy performance of buildings. Indicators, requirements, ratings and certificates. Part 1: General aspects and application to the overall energy performance
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2019
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.120.10
Triediaci znak: 73 0720
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 52003-1:2017, idt ISO 52003-1:2017
Vestník: 09/19
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN ISO 52003-1:2018-02 (73 0720)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Súbor noriem EHB na posudzovanie vytvára veľký počet celkových a čiastočných ukazovateľov EHB ako výstupov. Tento dokument poskytuje všeobecný pohľad súkromným stranám aj verejným regulačným orgánom (a všetkým zainteresovaným stranám, ktoré sa podieľajú na regulačnom procese) na to, ako správne využiť tieto výstupy na rôzne účely (následné spracovanie). V tomto dokumente sa opisuje vzťah medzi ukazovateľmi EHB a požiadavkami EHB a hodnoteniami EHB a diskutuje sa o význame špecifických projektov, upravených hodnotách ako požiadavkách alebo odkazoch na niektoré ukazovatele EHB. Tento dokument obsahuje aj niekoľko možných štítkov EHB a uvádza zoznam rôznych krokov, ktoré je potrebné prijať pri vytváraní schémy certifikácie EHB. Tento dokument poskytuje normalizované tabuľky na štruktúrované a transparentné vykazovanie možností, ktoré sa majú robiť vzhľadom na celkové požiadavky na EHB. Tabuľky nie sú obmedzujúce, čo umožňuje plnú regulačnú flexibilitu.