Tlačiť

STN EN IEC 62933-2-1/ACPridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN IEC 62933-2-1/AC
Slovenský názov: Systémy na akumuláciu elektrickej energie (EES). Časť 2-1: Parametre a skúšobné metódy. Všeobecná špecifikácia
Anglický názov: Electrical energy storage (EES) systems - Part 2-1: Unit parameters and testing methods - General specification
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2019
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS:
Triediaci znak: 36 4400
Úroveň zapracovania: idt IEC 62933-2-1:2017/COR1:2019, idt EN IEC 62933-2-1:2018/AC Feb.:2019
Vestník: 06/19
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená  Cena bude určená na základe počtu strán


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 0.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: IEC 62933-2-1:2017 focuses on unit parameters and testing methods of EES systems. The energy storage devices and technologies are outside the scope of this document. This document deals with EES system performance defining: unit parameters, testing methods.